Philippereuser

Alles over de gezondheid van uw lichaam

Relatietherapie

Relatietherapie

Indien u zich niet meer gelukkig voelt binnen uw relatie kan relatietherapie u helpen om gezamenlijk op zoek te gaan naar een oplossing van uw problemen. Vaak zijn de problemen geleidelijk ontstaan en gaat er een langere tijd aan vooraf waarin u steeds verder uit elkaar bent gegroeid. Het uit elkaar groeien gaat over het algemeen gepaard met irritaties over en weer. Daarnaast wordt de tolerantie naar elkaar vaak veel minder. Irritaties resulteren dan regelmatig in conflicten en het gevolg is dat beide partners nog verder uit elkaar groeien.  Het is dan erg moeilijk om samen weer in verbinding met elkaar te komen. Een relatietherapeut kan u hier mee helpen.

Therapie

Relatieproblemen

De relatieproblemen resulteren dikwijls in problemen op andere gebieden. Het is uiterst stressvol wanneer u voelt dat uw relatie u niet meer brengt, hetgeen u ervan verwacht. U gaat nadenken over de toekomst. Wil ik wel of niet samen verder en hoe ziet dit er dan uit? Uiteraard spoken de consequenties van het ‘alleen verder gaan’ door uw hoofd. In het geval dat u kinderen heeft, is er dikwijls een groot schuldgevoel naar de kinderen.  Het is moeilijk om de spanningen die relatieproblemen veroorzaken zo maar even opzij te schuiven. De meeste personen slagen hier niet of nauwelijks in. Het behoeft weinig verdere uitleg dat er weinig extra stress voor nodig is, zoals werk gerelateerde stress, om psychische problemen te veroorzaken. Het is dan ook uiterst belangrijk dat er zo snel mogelijk naar een oplossing wordt gezocht.

Relatie

Relatietherapeut

Wanneer u het gevoel heeft dat u er samen niet in slaagt om uw relatieproblemen het hoofd te bieden, is het van groot belang dat u zo snel mogelijk uw relatieproblemen te lijf gaat. Over het algemeen verdwijnen ze namelijk niet vanzelf en betekent het dat er aan gewerkt dient te worden. Vaak kunnen kleine aanpassingen al voor een grote verandering in de interactie zorgen. De moeilijkheid is om de oplossingen nog te zien. U zit midden in de relatie en daarnaast zijn de emoties hoog opgelopen. Een relatietherapeut kan neutraal naar uw interactie en problemen kijken en is getraind om relatieproblemen te analyseren. De relatietherapeut zal u zo nu en dan een spiegel voorhouden en in laten zien dat bepaalde acties een reactie uitlokken. Dit is zeker niet altijd leuk, maar het is wel nodig. U wordt zich dan namelijk bewust van bepaalde gedragingen. U zult samen op zoek gaan naar interacties en gedragingen die schadelijk zijn voor uw relatie. U zult dit samen steeds meer gaan herkennen en bespreekbaar proberen te maken naar elkaar. Het uiteindelijke doel is dat de relatietherapeut zich uiteindelijk overbodig heeft gemaakt en u weer samen gelukkig verder kunt.