Philippereuser

Alles over de gezondheid van uw lichaam

Het belang van vertrouwenspersonen

In onze snelle, stressvolle wereld is het niet ongebruikelijk dat een organisatie sommige werknemers heeft die worstelen met werk gerelateerde stress of persoonlijke problemen. Deze problemen kunnen de werkprestaties van een werknemer beïnvloeden door lagere productiviteitsniveaus, verhoogd ziekteverzuim en gespannen relaties met collega’s. Werkplekadvies is een ondersteunende interventie voor werknemers die meestal van korte duur is en een onafhankelijke, gespecialiseerde hulpbron biedt voor mensen die in alle sectoren en in alle werkomgevingen werken. Alle werknemers toegang geven tot een gratis, vertrouwelijke werkplekadviesdienst kan mogelijk worden gezien als onderdeel van de zorgplicht van de werkgever.

Verantwoordelijkheden en vaardigheden

Een externe vertrouwenspersoon gaat over het bieden van een klankbord voor een medewerker, hem een ​​veilige plek geven om te praten over problemen die hem dwarszitten, en de vertrouwenspersonen in staat stellen om hun eigen oplossingen voor problemen te vinden of betere manieren te ontwikkelen om problemen te beheren. Het gaat niet om het geven van advies, maar om het bieden van een niet-oordelende, empathische en toegankelijke manier om een ​​medewerker een weg vooruit te laten vinden.

Vertrouwenspersonen hebben een specialistische visie en vaardigheden, aangezien ze in wezen twee cliënten hebben: de medewerker voor zich en de organisatie als perifere cliënt. Vertrouwenspersonen zijn zich bewust van de context waarin de werknemers werken en hebben een cruciaal begrip van de omgeving waarnaar de werknemers zullen terugkeren.

Wat houdt re-integratie in?

Re-integratie betekent dat je weer aan het werk gaat na (langdurige) werkloosheid of ziekte. Je kunt her-integreren in jouw eigen werk of andere banen bij jouw werkgever (na langdurige ziekte) en elders. Stel je voor dat je een arbeidsongeval hebt of een langdurige ziekte. Dit kan iedereen overkomen. In de meeste gevallen is de arbeidsongeschiktheid tijdelijk en kunnen werknemers na enkele maanden weer aan het werk. Terugkeren naar de werkplek kan een behoorlijk proces zijn. Daarom gebruiken we hiervoor een term: re-integratie.

Gelukkig sta je er niet alleen voor, maar kun je rekenen op professionele hulp of re-integratie expert. Re-integratiebureaus zijn gespecialiseerd in het werk van werknemers die zich voorbereiden op langdurige afwezigheid.